Gọi: 0984 710 536

Bấm nút này gọi nhanh

Category: Tôm. Mô tả Chúng tôi chuyên mặt hàng Tôm xuất khẩu Mỹ Châu Âu Trung Quốc Nhật. Giá tốt nhất thị trường. Sản phẩm tương tự Tôm Sú Đọc tiếp [cms_carousel xsmall_items=”2″ small_items=”2″ medium_items=”3″ large_items=”4″ not__in=”true” margin=”30″ nav=”false” dots=”false” carousel_heading=”RELATED PRODUCTS” carousel_vieall=”true” carousel_viewall_link=”#” source=”size:6|order_by:date|post_type:product||tax_query:20″ cms_template=”cms_carousel–woo-product.php”]

Chúng tôi chuyên mặt hàng Tôm xuất khẩu Mỹ Châu Âu Trung Quốc Nhật. Giá tốt nhất thị trường.