Ghiền Hải Sản

Bào ngư Úc và bào ngư Việt Nam

Lượt Xem: 3.187 Like: 4
Ở Úc bào ngư được đánh bắt đúng size, đúng trọng lượng. Trong khi đó ở Việt Nam to nhỏ gì cũng bắt hết. Giá trị dinh dưỡng tương đương nhau nhưng giá tiền thì chênh lệch rất lớn.
Liên hệ mua bào ngu Úc và bào ngư Việt Nam:
Bào ngư Úc: http://www.cungcaphaisan.com/san-pham/bao-ngu-uc
Bào ngư Việt Nam: http://www.cungcaphaisan.com/san-pham/bao-ngu
Trở lên đầu trang