Ghiền Hải Sản

Các loại cá mú sống

Lượt Xem: 14.861 Like: 29
Trong video là một số loại cà mú phổ biến như cá mú sao đỏ, mú sao xanh, mú cọp., mú nghệ,..
Hiếu Hải Sản chuyên cung cấp các loại cá mú. Liên hệ: Điện thoại: 091 355 5437 – 093 474 5437
Web: http://hieuhaisan.com | http://cungcaphaisan.com | http://facebook.com/hieuhaisan
Trở lên đầu trang