Ghiền Hải Sản

Cua Cà Mau – Cua thịt – Cua gạch son – Cua cốm 2 da

Lượt Xem: 58.277 Like: 88
Chuyên bán cua Cà Mau sống cá loại gỏm cua thịt, cua gạch son, cua cốm, cua 2 da. Nhiều size nhiều quy cách, giá bán tốt.
Liên hệ: 0913555437 – Hiếu Hải Sản – Website: http://www.cungcaphaisan.com/san-pham/cua-thit-ca-mau
Trở lên đầu trang