Ghiền Hải Sản

Giới thiệu bào ngư Việt Nam và bào ngư Úc viền xanh

Lượt Xem: 10.811 Like: 48
2 loại bào ngư được nhiều khách hàng yêu thích tại Hiếu Hải Sản.
Bào ngư việt Nam: http://hieuhaisan.com/bao-ngu-tuoi-song.html
Bào ngư Úc viền xanh: http://hieuhaisan.com/bao-ngu-uc.html
Hiện tại cửa hàng Hiếu Hải Sản chuyên bán các loại bào ngư Việt Nam, bào ngư Úc viền xanh, bào ngư sống Hàn Quốc, bào ngư khô, bào ngư lon,..
Trở lên đầu trang