Ghiền Hải Sản

Nghe tiếng dế ở Thành phố nhớ lại tuổi thơ

Lượt Xem: 11.258 Like: 43
Sáng sớm bỗng đâu có dế vào nhà kêu (gáy om sòm) làm nhớ lại thuổi thơ, con trong Clip là dế lửa hay Dế cồ lửa. Có 3 loại dế là: Dế lửa, dế mun (đen), dế pha (lai giữa dế lửa và dế mun).

Để tăng năng lượng cho cuộc chiến đá dế, ta cột cọng tóc vào cổ chúng quay cho nó say mặt rồi thả vào 1 góc cho chúng đá nhau.

Trở lên đầu trang