Ghiền Hải Sản

Tôm hùm lột (vừa thay da)

Lượt Xem: 96.830 Like: 183
Tôm hùm lột (tôm hùm cốm) mới vừa thay vỏ, tuy nhiên do sức yếu nên không sống được, quá trình thay vỏ của tôm rất hiếm khi gặp được, vì vậy những con tôm hùm lột rất giá trị, trong thời kỳ này thì tôm chứa rất nhiều dinh dưỡng, thịt rất ngon, có thể ăn hết tất cả mọi phần từ thân, râu, vỏ, que chân,..
Xem sản phẩm: http://www.cungcaphaisan.com/san-pham/tom-hum
Trở lên đầu trang